From:  Trung Ngo <ndtrung4419@gmail.com>
Date:  18 Feb 2014 17:17:28 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Viết tắt giờ phút giây

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

Firefox OS có chỗ dịch yêu cầu dùng định dạng ngắn nhất có thể (dưới 10 
ký tự) cho thời gian. Không biết cách viết tắt 20h 30p 45s có được chấp 
nhận rộng rãi không nhỉ. Lúc đi học phổ thông em thấy học sinh và các 
thầy cô giáo đều dùng. Và nếu có thì nên viết 30p hay 30ph?