From:  Arky <arky@mozilla.com>
Date:  23 Dec 2011 22:20:53 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Re: Đề nghị của em về dự án nghiên cứu addon không phụ thuộc phiên bản firefox

NNTP-Posting-Host:  63.245.208.166

hi,

Can you please translate the content of the email for us.

cheers

-arky

----- Nguyễn Vũ Hưng  wrote:
> Hello Arky,
> 
> Ngô Huy has some great ideas on Mozilla development.
> I think his comments below (in Vietnamese) better fit on Mozilla
> development mailing list,
> not dev-l10n-vi@.
> 
> Can you point them the right place, Arky?
> 
> Best regards,
> 
> Nguyen Vu Hung
> 
> 2011/12/21 Ngô Huy :
> > Chào các anh !
> > Em mới gia nhập nhóm, sau khi đọc các phân tích về nguyên nhân firefox bị bỏ
> > rơi, em có đề xuất như sau:
> > Firefox phát triển phiên bản của mình quá nhanh trong khi bản thân firefox
> > không có cải tiến đáng kể, điều làm firefox còn lưu luyến người dùng là kho
> > addon mạnh mẽ. Nhưng vấn đề mỗi khi phát triển phiên bản mới các addon đó
> > lại không tương thích. Điều này làm user *khó chịu* và các nhà viết addon,
> > extension phải gồng mình chạy theo các phiên bản của firefox. Vậy tại sao
> > chúng ta không nghiên cứu cách làm addon không phụ thuộc phiên bản firefox,
> > với bất kì phiên bản nâng cấp nào của firefox cũng có thể dùng những addon
> > cũ ?Sau đó đề xuất kết quả này cho Moziila team để cải tiến firefox. Firefox
> > còn rất nhiều vấn đề, nhưng em tin Firefox chỉ chết khi Internet chết !
> >
> > --
> > không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.
> > http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html
> >
> > _______________________________________________
> > dev-l10n-vi mailing list
> > dev-l10n-vi@lists.mozilla.org
> > https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-vi
> 
> 
> 
> -- 
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
> http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
> _______________________________________________
> dev-l10n-vi mailing list
> dev-l10n-vi@lists.mozilla.org
> https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-vi