From:  Amirol Ahmad <amirol@firefox.my>
Date:  21 Jan 2014 20:13:12 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.ms
Subject:  

Re: Sesi sprint L10n Januari 2014

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

Count me in too :)

Sent from my iPhone

> On Jan 21, 2014, at 4:40 PM, Muhammad Syafiq Mazli  wrote:
> 
> 
> 
> Salam,
> 
> Seperti mana kita bincang pada meetup lalu, boleh kita mulakan aktiviti
> sprint malam serta diskusi sewaktu sesi? Saya cadangkan pada pukul 10 malam
> ini. Apa kata kalian?
> 
> Regards, 
> 
> @syafiqmazli 
> Project Manager Firefox Bahasa Malaysia 
> https://reps.mozilla.org/u/syafiqmazli 
> https://mozillians.org/en-US/u/syafiqmazli
> 
> -------------------------
> Message sent via Atmail Open - http://atmail.org/
> _______________________________________________
> dev-l10n-ms mailing list
> dev-l10n-ms@lists.mozilla.org
> https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-ms