From:  nguyenphuc.nvp@gmail.com
Date:  18 Dec 2012 23:16:59 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.community.vietnam
Subject:  

thắc mắc về hỗ trợ của mozilla cho cộng đồng open source

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

em đang tìm tài liệu vấn đề trên, mong anh chị nào có tài liệu hay link cho em xin, cảm ơn các anh chị!