From:  Ngô Huy <huynhok.uit@vnoss.org>
Date:  03 Nov 2012 23:46:18 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.community.vietnam
Subject:  

Thư gửi tình nguyện viên Mozilla Việt Nam

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

/Thân gửi toàn thể anh chị em trong cộng đồng Mozilla tại Việt Nam//
/

Cộng đồng Mozilla đã hoạt động một thời gian tại Việt Nam và đang ngày 
càng mở rộng về số lượng thành viên cũng như các hoạt động.

Thời gian gần đây, Cộng đồng Mozilla Việt Nam mở rộng các hoạt động ở 
mức cao hơn, có máy chủ riêng, mailing list riêng [1] (được tài trợ bởi 
Mozilla Foundation), một vài trang thông tin riêng như blog [2] (sắp tới 
là website, wiki...) và các kênh, nhóm, trang... trên các trang mạng xã 
hội như Facebook, Twitter...; Các nhóm Mozilla l10n, localization... 
cũng dẫn được (tái) hình thành và hoạt động tương đối tích cực; nhiều 
thành viên đã đăng ký trở thành Mozillians [3].

Tuy nhiên, vấn đề lớn là nhiều hoạt động còn mang tính tự phát; có quá 
ít các contributor có đủ cam kết về mặt công việc, thời gian... khiến 
cho hoạt động dù rộng, nhưng chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa thật 
như mong muốn, thậm chí nhiều việc gây tranh cãi trong cộng đồng.

Trước tình hình này, một cuộc họp trên IRC đã được tổ chức vào 21h, Chủ 
nhật 21/10/2012.
Cuộc họp đi đến kết luận: cần phải có một cuộc Bầu cử chính thức bầu 
chọn cho một số vị trí quan trọng cần tới những contributor đủ năng lực, 
phẩm chất và quan trọng là cam kết mạnh mẽ về mặt thời gian, công việc 
đóng góp cho Cộng đồng.

Các vị trí được đưa ra bầu chọn trong đợt này được liêt kê và mô tả trên 
wiki [4]

Chúng ta có 1 tuần (từ 0h ngày 4/11 đến 24h ngày 11/11) cho toàn thể anh 
chị em tự ứng cử hoặc đề cử tham gia vào các vị trí này (lưu ý: nếu là 
đề cử thì cũng cần có sự xác nhận chính thức của người được đề cử, như 
vậy mới đảm bảo được tính tự nguyện cũng như câm kết về mặt thời gian 
đóng góp).
Mọi thành viên cộng đồng Mozilla tại Việt Nam đều có quyền ứng cử.

Sau đó, đến giai đoạn chính thức bầu chọn diễn ra trong 5 ngày (từ 0h 
ngày 14/11 đến 24h ngày 20/11).

Việc bầu chọn được thực hiện theo hình thức Range voting [5] (về cơ bản 
là hình thức cho điểm với mỗi ứng viên, ai được tổng số điểm cao nhất 
thì được chọn).
Mọi thành viên cộng đồng Mozilla Việt Nam đều có quyền bầu cử.

Các thành viên tự ứng cử theo mẫu của Ban Thư kí [6].

Mọi chi tiết xin liên hệ Tổ bầu cử (trong cc).

Vì một cộng đồng Mozilla phát triển.

Kind regards,

Thay mặt Tổ bầu cử, Tổ trưởng
Ngô Huy

[1] https://lists.mozilla.org/listinfo/community-vietnam
[2] http://www.mozilla.vn/blog/
[3] https://mozillians.org/
[4] http://community-space.wikia.com/wiki/Call_for_MozillaVN_contributors
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Range_voting
[6] 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtmeXEzODFYUDNzS1lXLXd1VFBzR1E6MQ