From:  Łukasz Rzeszotek <LR@msp-finansowanie.com.pl>
Date:  16 Apr 2019 09:32:07 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.apis
Subject:  

Finansowanie dla FIRM - 500 tys. w 1 dzień.

NNTP-Posting-Host:  63.245.210.105

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość przesłania oferty finansowania małych firm bez zabezpieczeń do 500 tys. 
 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na przesłanie materiałów, prosimy o odpowiedź TAK lub o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Z poważaniem, 
Łukasz Rzeszotek


........................................................................................ 

Tel.: +48 662 205 510

Wiadomość nie stanowi oferty – jest zapytaniem o możliwość jej przedstawienia. Wiadomość nie jest skierowana do konsumenta.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO:
Celem przetwarzania jest nawiązanie relacji, przedstawienia zapytania o możliwości finansowania przedsiębiorstw. Jedynymi danymi, które przetwarzamy jest Państwa adres email. Odbiorcami są Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorstwa. Dane są przetwarzane do czasu sprzeciwu wydanego przez Właściciela danych. Adres email można usunąć za pomocą poniższego linku lub zażądać bezpośredniego usunięcia poprzez przesłanie wiadomości do nadawcy lub na adres: kontakt@infinitysupport.pl. Właściciel danych ma prawo żądać od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych jest Infinity Support, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 524 208 22 40, tel. +48 22 223 05 84, email: kontakt@infinitysupport.pl. Właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu.

Aby wypisać adres email prosimy o skorzystanie z poniższego linku:
Usuń mój adres email: apis@lists.mozilla.org z listy