From:  Finansowanie SME <sme@financial-services.pl>
Date:  02 Mar 2019 11:04:10 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.apis
Subject:  

Kredyṭ dla małych firm bez zabezpieczeń w 1 dzień do 500 tys. zł.

NNTP-Posting-Host:  63.245.210.105

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość przedstawienia oferty finansowania małych firm bez zabezpieczeń do 500 000 zł.
 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na przesłanie materiałów, prosimy o odpowiedź TAK lub o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 
Tel.: +48 574 949 925
 
 

W celu wypisania adresu prosimy o skorzystanie z poniższego linku.
Treść jest skierowana do przedsiębiorstwa, nie jest skierowana do konsumenta.
Przekaz nie jest ofertą, jest jedynie prośbą o możliwość przesłania informacji oraz przetwarzania wyłącznie Państwa adresu email w celu nawiązania kontaktu.
W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe lub gdy Państwo tak uważacie, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych z zasobów. Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za pomocą poniższego linku lub za pomocą bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być na zawsze zapomnianym.


 Usuń mój adres email: apis@lists.mozilla.org z listy