From:  Dariusz Kachniarz <DK@industrial-finance.pl>
Date:  01 Mar 2019 22:44:21 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.apis
Subject:  

Kṛedyt bankowy w rachunku do 1 mln zł. dla małych przedsiębiorstw

NNTP-Posting-Host:  63.245.210.105

Dzień dobry,

zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość przedstawienia informacji na temat kṛedytu w rachunku bieżącym dedykowanego małym i średnim firmom do 1 mln zł..
Wiadomość będzie zawierała również informacje nt kṛedytu ratalnego obrotowego
 
Proszę o odpowiedź o treści TAK w przypadku wyrażenia zgody na przesłanie oferty, lub podanie numeru telefonu kontaktowego – oddzwonię niezwłocznie.
 
Pozdrawiam serdecznie
  
Dariusz Kachniarz
specjalista ds. finansowania

tel. +48 736-436-919
 

Wiadomość została do Państwa skierowana, ponieważ jesteście Państwo przedsiębiorstwem – podmiotem profesjonalnym. Wiadomość nie jest skierowana do konsumenta, nie promuje usług skierowanych do konsumentów. Jeżeli wiadomość trafiła do osoby prywatnej – przepraszamy; w celu usunięcia adresu prosimy o skorzystanie z poniższego linku lub żądania bezpośredniego wysłanego za pomocą poczty elektronicznej. Dane Państwa firmy są dostępne publicznie.
Przekaz nie stanowi oferty i jest jedynie prośbą o możliwość przesłania informacji oraz przetwarzania wyłącznie Państwa adresu email w celu nawiązania relacji.
W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe [lub gdy Państwo tak uważacie (imię, nazwisko lub inne dane pozwalające na Państwa identyfikację)] prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych z zasobów. Nie przetwarzamy i nie mamy dostępu do innych Państwa danych oprócz adresu email i ich nie profilujemy. Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za pomocą poniższego linku lub za pomocą bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być „na zawsze zapomnianym”. Informacje zawarte w wiadomości są poufne i kierowane do oznaczonego Odbiorcy.
 

Usuń mój adres email: apis@lists.mozilla.org z listy