From:  Joanna Rurańska <jr@bankowe-finansowanie.pl>
Date:  17 Nov 2018 04:54:02 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.apis
Subject:  

Finansowanie dla firm bez zabezpieczeń w 24godz.

NNTP-Posting-Host:  63.245.210.105

Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o możliwość przesłania oferty na temat kṛedytów firmowych, także udzielanych bez zabezpieczeń do 1 mln PLN. Istnieje możliwość finansowania działalności bieżącej, inwestycji i rozwoju oraz konsolidacji droższych zobowiązań.
 
Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na przedstawienie i informacji i dalszą korespondencję prosimy o odpowiedź zwrotną o treści: "
 
Życzę udanego dnia,
 

Joanna Rurańska
Doradca Klienta Biznesowego
tel.: 789 117 599
 
Wiadomość została do Państwa przesłana, ponieważ jesteście Państwo przedsiębiorstwem – podmiotem profesjonalnym. Wiadomość nie jest skierowana do konsumenta, nie promuje usług skierowanych do konsumentów. Jeżeli wiadomość trafiła do osoby prywatnej – przepraszamy; w celu usunięcia adresu prosimy o skorzystanie z poniższego linku lub żądania bezpośredniego wysłanego za pomocą poczty elektronicznej. Dane Państwa firmy są dostępne publicznie.
Przekaz nie stanowi oferty i jest jedynie prośbą o możliwość przesłania informacji oraz przetwarzania wyłącznie Państwa adresu email w celu nawiązania relacji.
W przypadku gdy adres email zawiera Państwa dane osobowe [lub gdy Państwo tak uważacie (imię, nazwisko lub inne dane pozwalające na Państwa identyfikację)] prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa adresu jako danych osobowych wyłącznie w celu zainicjowania kontaktu na płaszczyźnie biznesowej oraz zwłaszcza zachowania Państwa dóbr osobistych oraz zastosowania się do postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możecie Państwo żądać trwałego usunięcia swoich danych z zasobów. Nie przetwarzamy i nie mamy dostępu do innych Państwa danych oprócz adresu email i ich nie profilujemy. Możecie Państwo na podstawie art. 17 GDPR (RODO) usunąć adres za pomocą poniższego linku lub za pomocą bezpośredniego żądania wysłanego pocztą elektroniczną i być „na zawsze zapomnianym”. Informacje zawarte w wiadomości są poufne i kierowane do oznaczonego Odbiorcy.


Usuń mój adres email